Ouderen met Parkinson

De ziekte van Parkinson is een hersenaandoening. De meest voorkomende symptomen zijn problemen met de motoriek, traagheid en trillen. Maar ook op (psycho-) sociaal gebied komen er problemen voor. Denk bijvoorbeeld aan minder initiatief nemen en minder duidelijk praten. De symptomen verschillen per cliënt en de ernst van de symptomen wisselt door de dag heen. Dit maakt de ziekte van Parkinson zo complex. Gespecialiseerde zorg is dan ook heel belangrijk. Liemerije biedt die gespecialiseerde zorg voor cliënten met Parkinson.

Gespecialiseerde Parkinsonzorg bij Liemerije

Liemerije heeft een multidisciplinair Parkinson expertise team. Dit betekent dat zorgmedewerkers van verschillende disciplines met elkaar samenwerken. De behandelaren (specialist ouderengeneeskunde, Parkinsonverpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker, diëtist, psycholoog en logopedist zijn aangesloten bij ParkinsonNet. De behandelaren helpen zowel cliënten in de thuissituatie als bewoners bij Liemerije. ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van cliënten met Parkinson en parkinsonisme.

Samenwerking binnen de regio

Liemerije werkt met haar Parkinsonexpertiseteam samen met behandelaren uit de regio die aangesloten zijn bij ParkinsonNet. Ingewikkelde problematiek wordt gedeeld en we helpen elkaar in het zoeken naar een passende oplossing.

Liemerije is onderdeel van een keten in de regio via Parka: Rijnstate neurologie, Klimmendaal en Parago (de Drie Gasthuizengroep). De parkinsonverpleegkundigen werken zowel bij Liemerije als in het Rijnstate ziekenhuis, dit zorgt voor korte lijnen.

Gangen Liemerije Zevenaar 1

Parkinsonunit: wonen met Parkinson op een gespecialiseerde afdeling van Liemerije

Als thuis wonen niet meer gaat, kunt u terecht bij alle locaties van Liemerije. Liemerije Zevenaar heeft een gespecialiseerde Parkinsonunit op afdeling De Esdoorn. Het leefklimaat op de unit, de zorg en de behandeling sluit aan bij de wensen en de behoeftes van Parkinson cliënten. De laatste richtlijnen op het gebied van Parkinson zijn hierbij de basis. Er zijn bijvoorbeeld donkere toiletbrillen, geen obstakels in de looproute, de afdeling is op de begane grond en de kleuren in de huiskamer zijn aangepast. Op deze manier kunt u zich beter focussen op uw handelen.

Eerstelijnsbehandelingen

U kunt bij Liemerije ook terecht voor eerstelijnsbehandelingen voor Parkinsonzorg, zowel aan huis als bij Liemerije:

  • Fysiotherapie: gericht op balansproblemen en het in stand houden van de mobiliteit. U kunt in een groep of individueel bewegen op muziek.
  • Logopedie: bij communicatieproblemen, slik- of speekselbeheersingsklachten kunt u bij Liemerije terecht voor behandeling door een logopedist.
  • Ergotherapie: ergotherapeuten kunnen meedenken in aanpassingen van de woning en de inzet van hulpmiddelen.
  • Diëtetiek: diëtisten bieden behandeling bij slikproblemen of bij gewichtsverlies.

Tijdelijke opname cliënten met Parkinson

Bij Liemerije kunnen cliënten met Parkinson ook terecht voor een tijdelijke opname, bijvoorbeeld voor revalidatie.

Consulten aan huis voor cliënten met de ziekte van Parkinson

Liemerije biedt consulten aan huis aan. Dit kan bijvoorbeeld bij complexe problematiek, om opname zo lang mogelijk uit te stellen of als het niet meer lukt om naar de neuroloog te gaan. Voor dit consult heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. Het consult aan huis wordt gedaan door een specialist ouderengeneeskunde en een Parkinson-verpleegkundige.

Liemerije Meulenvelden dagbesteding 7

Dagbehandeling/-besteding voor Parkinson cliënten

Begeleiders van de dagbesteding bij Liemerije zijn geschoold in Parkinsonproblematiek. Dagbesteding/dagbehandeling is ook een plek om lotgenoten te ontmoeten.

Parkinsoncafé

Samen met de Parkinson Vereniging organiseert Liemerije om de twee maanden een Parkinson Café. Het café is de ontmoetingsplek voor iedereen die met Parkinson te maken heeft. Naast het uitwisselen van informatie is het de bedoeling om onderlinge contacten tot stand te brengen. Onder het genot van een drankje kunnen bezoekers in een informele sfeer informatie of ervaringen uitwisselen. Om een Parkinson Café bij te wonen hoeft u geen lid te zijn van de Parkinson Vereniging, iedereen is welkom!

Parkinsonisme witruimte